Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Zápis do školní družiny

Zápis do družiny probíhá každý rok vždy 1. září - první den školního roku. Konec zápisu je 2. září.

Přihlášku dostanou děti ve třídách a vyplněnou rodiči ji odevzdají 2. září v družině, nebo si rodiče mohou přihlášku vyzvednout v budově školní družiny 1. září od cca 8.30 hodin a odevzdat ji přímo vychovatelkám.

Přihlášku je nutno důkladně vyplnit včetně předpokládané doby odchodu dítěte ze školní družiny. Pozdější změny (např. docházka do kroužků, jiný čas samostatného odchodu ze ŠD) se doplní dodatečně v aktuálním čase.

Pozornost prosím věnujte zejména rubrikám kontaktní údaje (datum narození dítěte, telefon na oba rodiče popř. opatrovníky, telefon do zaměstnání nebo na babičku pro případ nouze) a jména osob oprávněných dítě z družiny vyzvedávat. Vychovatelky mohou dítě předat pouze osobám uvedeným v přihlášce, proto prosím důkladně zvažte, koho pro své děti budete posílat (prarodiče, sousedy, starší sourozence, kamarády starších sourozenců, další příbuzné, rodiče spolužáků,...).

Jakékoli pozdější změny je třeba doložit písemně, nikoli telefonicky nebo emailem (např. změněný čas odchodů dítěte, povolení odcházet samostatně bez doprovodu, mimořádný jednorázový odchod s osobou neuvedenou v přihlášce,...).