Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Vynášení Morany

28.03.2018 10:54

Vynesli jsme Moranu - symbol zimy a smrti - daleko za družinu, abychom k nám přivolali jaro. Veselý průvod s hudebními nástroji vlastní výroby Paní Zimu odnesl až dolů k potoku. Na znamení přicházejícího jara děti zasadily vrbové proutky - za čas půjdeme zkontrolovat, jak nové vrbičky rostou. Fotografie toho, jak jsme Moranu a hudební nástroje vyráběli, najdete ve fotogalerii.