Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Soutěž Pravidla chování

28.09.2014 10:05

Dnes si děti vyzkoušely, kolik si toho pamatují o pravidlech chování na družinovém hřišti a zahradě a vůbec o zásadách slušného chování. Vybíraly z několika nabízených možností správnou odpověď a nakonec si sami vytvořily seznam nejdůležitějších pravidel. Měli jsme z nich radost, téměř všechny odpovědi byly správné a malí malíři pak kreslili, jak má podle nich naše hřiště vypadat. Pochvalu zaslouží nejen prvňáčci za prokázané znalosti po měsíci pobytu v družině, ale i jejich starší spolužáci, kteří si je vzali pod patronát, pomáhali jim se čtením a trpělivě vysvětlovali věci, které neznali nebo jim nerozuměli. Gratulujeme všem!

Fotografie naleznete v galerii.