Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Přejeme všem hezké prázdniny!

26.06.2015 06:10

Provoz školní družiny začne znovu 2.září, přihlášky dostanou děti ve škole první den nebo si je rodiče mohou vyzvednout 1.září v budově školní družiny.