Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Pohádkový kvíz - 2.kolo

26.02.2013 09:29

V měsíci únoru proběhlo 2.kolo našeho pohádkového kvízu. Děti rozdělené do dvou kategorií soutěžily v porovnávání názvů pohádek a pohádkových postav. První skupina dětí podle charakteristiky postav ji pojmenovávala a starší děti vybíraly z Popletených pohádek J.Žáčka názvy 16 pohádek. Skoro všichni se s chutí zapojili a nejúspěšnější byli odměněni sladkou dobrotou.