Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Podzimní soutěž

14.11.2016 18:34

Vyhledat slova ve čtyřsměrce, popsat podzimní přírodniny, doplnit věty z podzimního vyprávění, vybarvit obrázek, vystříhat, slepit, pozorovat a popsat musely děti, aby zdárně zvládly podzimní soutěž. Pracovaly v družstvech smíchaných ze starších a mladších žáků, vzájemně si pomáhaly a pro každého se našel vhodný úkol, jehož splněním mohl svému družstvu přispět. Všechna družstva soutěž zvládla výborně a byla odměněna malou sladkostí.