Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Halloweenské odpoledne

24.10.2012 00:07

Velké oranžové dýně s děsivými úsměvy plní okna i zahrady našich domů - blíží se svátek Všech svatých a jeho anglosaská podoba Halloween. Ve školní družině jsme připravili za pomoci starších spolužáků strašidelné soutěžní odpoledne. Děti se snažily najít čarodějnici ztracené koště, počítaly černé kočky, trefovaly se do netopýřího domečku, malovaly překrásné dýně, atd. Většina z nich splnila zadané úkoly výborně a všichni účastníci byli odměněni sladkou drobností a halloweenskou pamětní medajlí.

Fotografie najdete ve fotogalerii.