Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Den dětí na DDM

03.06.2016 18:30

Splněním náročného úkolu získalo každé družstvo jednu část mapy s pokladem. Pak musely děti určit vlastní polohu, zorientovat se v terénu a podle souřadnic nalézt ukrytý poklad. Našli všichni a na místě ho snědli :)