Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Čarodějnice

29.04.2016 17:45

Naše výprava prošla městem, polem i lesem až k ohništi, kde měla ukončit svou proradnou existenci čarodějnice (vyrobená ze dřeva, slámy a látek dětmi školní družiny). Opekli jsme si špekáčky, zahráli si v lese hry, spálili figurínu, poklidili po sobě pečlivě zbytky a odpadky a lesem, polem a městem se vrátili zpět do družiny.