Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Bezhotovostní platba úplaty za družinu od ledna 2014

10.01.2014 18:11

Od ledna 2014 je možné provádět platbu úplaty za družinu bezhotovostně.
V tomto školním roce činí úplata 150,- Kč a je splatná vždy k 15. dni příslušného měsíce.
Lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet školy, číslo účtu 107-6302390267/0100, specifický symbol 306, do zprávy pro příjemce vepsat jméno dítěte,
(částku 150,- Kč měsíčně nebo 750,- Kč za pololetí září-leden, únor-červen),  
nebo jako dřív hotově v družině.